FAQ

Kwiat Jabłoni trasa koncertowa „Turnus Tour” FAQ

 

 

Czy mogę zabrać na koncert dziecko?

Tak, jeśli posiadasz bilet siedzący – pamiętaj jednak, że dzieci, które w dniu koncertu nie ukończyły 4-go roku życia mogą wejść na bilet rodzica/opiekuna prawnego i zajmują miejsce na kolanach opiekuna. Przy wejściu zostaniesz poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Jeśli masz starsze dziecko, musi ono posiadać́ swój własny bilet. W przypadku zakupu miejsc na płycie każdy uczestnik musi posiadać sw.j bilet. Ze względ.w bezpieczeństwa nie rekomendujemy kupowania bilet.w na płytę dla dzieci poniżej 4 roku życia.

 

Czy na koncercie będzie golden circle lub bilety umożliwiające wcześniejsze wejście?

Nie, na koncercie nie będzie golden circle (specjalny sektor pod sceną) ani biletów Early Entrance, umożliwiających dostanie się pod scenę z priorytetem tj. szybciej niż w przypadku uczestnik.w z biletami na płytę.

 

Mam kupiony bilet na trybunę. Czy podczas koncertu będzie można wejść na płytę z takim biletem?

Nie, bilet upoważnia do wejścia do strefy określonej na bilecie.

 

Czy mając bilet na trybuny mogę̨ usiąść w dowolnym miejscu?

Nie, musisz zająć konkretne miejsce przypisane do Twojego biletu. W razie problemów ze znalezieniem miejsc poproś lokalną obsługę o pomoc.

 

Jeśli mam bilet domowy (on-line/PDF) czy musze go wydrukować?

Nie ma konieczności drukowania bilet.w elektronicznych, wystarczy okazać je na telefonie.

 

Czy warto pobrać bilet zanim przyjadę na wydarzenie?

Tak, dobrą praktyką jest wcześniejsze przygotowanie biletu w wersji elektronicznej. Z uwagi na bardzo duże obciążenie sieci kom.rkowej w obrębie terenu imprezy pobranie biletu przed samymi bramami może okazać się trudne.

 

Czy na teren wydarzenia można wnosić jedzenie i napoje?

Nie ma możliwości wnoszenia jedzenia i napoj.w na teren imprezy. Na terenie imprezy będą dostępne punkty gastronomiczne.

 

Czy na terenie wydarzenia będzie depozyt?

Na terenie wydarzenia będzie dostępny płatny punkt depozytowy.

 

Czy na terenie wydarzenia będzie merch zespołu?

Tak, na terenie wydarzenia planowana jest możliwość zakupu merchu zespołu w specjalnych punktach.

 

Jestem osobą małoletnią. Czy mogę wejść na koncert?

Osoby małoletnie mogą wejść na Teren Imprezy, pod warunkiem posiadania ze sobą następujących dokument.w: dow.d tożsamości (dow.d osobisty, prawo jazdy lub paszport, legitymacja szkolna lub studencka), oraz podpisana zgoda rodzica lub przedstawiciela ustawowego dotycząca uczestnictwa dziecka w Imprezie oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za w/w osobę małoletnią. Przypominamy, że osobą małoletnią jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w koncercie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej sw.j bilet na wydarzenie.

 

Jestem osobą z niepełnosprawnością. Jak mogę zakupić bilet?

W przypadku bilet.w dla os.b z niepełnosprawnością należy kontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj. Bilety dla os.b z niepełnosprawnością dostępne są wyłącznie na portalu eBilet.pl

 

Czego nie mogę wnieść na teren imprezy?

 

Więcej informacji na temat przedmiot.w zabronionych dostępnych jest w regulaminie koncertu dostępnym tutaj.

Autorzy zdjęć wykorzystanych na stronie:
Maciek Lachowicz, Ela Bednarek, Bartek Bednarek, Paweł Cegielski, Kamil Samson, Sebastian Mintus, Bogusz Szulc
Polityka prywatności